Poziv na akciju: Spasite elektronske cigarete!

BORIMO SE ZA NAŠA GRAĐANSKA PRAVA!

Iako je rezultat trialoga između Evropske Komisije, Evropskog Parlamenta i Saveta Ministara, zaključen 16. Decembra, spasao elektronske cigarete od nekih direktnih pretnji, cela priča sadrži previše "rupa" i loše izvedenih zaključaka koji mogu (i najverovatnije hoće) ugroziti budućnost korišćenja elektronskih cigareta na nacionalnom i Evropskom nivou.

Razvoj događaja u toku prošle godine, treba jasno da pokaže, da je pitanje elektronskih cigareta od jednake važnosti kao što su i sami duvanski proizvodi, pa je samim tim rešenje problema elektronskih cigareta na samoj margini sa Direktivom o Duvanskim Proizvodima, daleko od zadovoljavajućeg. Borićemo se dok se o elektronskim cigaretama ne počne voditi diskusija, na nivou na kom one to zaslužuju, i dok se ne stvori regulativa koja jasno kaže Ne, strahovima ukorenjenim u neznanju, i koja ne pokušava da zaobiđe kako naučne dokaze, tako ni stvarne potrebe ljudi koji koriste elektronske cigarete.

Korisnici ovih proizvoda, doneli su svoju ličnu odluku kao odrasle i odgovorne osobe, kada su se opredelili za ovu mladu ali veoma efektnu alternativu koja im je omogućila da ostave ili umanje smrtonosnu naviku, pušenje, koja odnosi stotine hiljada života građana EU svake godine. Činjenica da elektronske cigarete ne predstavljaju opasnost za okolinu onoga ko ih koristi, čini ovaj hobi našom privatnom stvari, nezanimljivom za javnost, pa se s toga bilo kakav pokušaj u smeru regulacije elektronskih cigareta i proizvoda u vezi sa njima, tumači kao ozbiljan prekršaj protiv naših ličnih prava i privatnosti.

Ako Evropski Parlament ima nameru da se meša u vezi pitanja elektronskih cigareta, racionalni izbor bi bio podrška i promocija a ne zabrana.

Poruka je jednostavna i jasna: ne dirajte slobodnu upotrebu elektronskih cigareta u Evropskoj Uniji. Pročitajte više o ovome u našem manifestu.

Naše oružje je Inicijativa Građana Evrope (European Citizens' Initiative), mehanizam koji je obezbedila Evropska Unija da bi omogućila svojim zabrinutim građanima da izraze opšte mišljenje o tome, kako Evropski parlament treba da pristupi određenim temama, u ovom slučaju: upotrebi elektronsih cigareta.

O EFVI

Šta je EFVI?

Otvorena vrata korisnicima elektronskih cigareta, da se direktno obrate onima koji donose odluke u Evropi, tako da više ne mogu da ignorišu naše mišljenje.

Šta EFVI nije

EFVI nije još jedna peticija koju treba da potpišete. EFVI nam omogućava da direktno učestvujemo u razvoju politike Evropske Unije kada su u pitanju elektronske cigarete.

Zašto je EFVI važan?

Jednom uspešno oformljeni, imaćemo priliku da uživo upoznamo predstavnike Evropskog Komiteta i predstavimo našu inicijativu, javnim govorom u Evropskom Parlamentu.

Članovi komiteta građana:

Patryk Bełzak (Poland), Kinga Bilau (Hungary), Monika Calvetti-Fürst (Austria), Leo Compas (Netherlands), Ditta Ditewig (Netherlands), John Miles Dolphin (United Kingdom), Marcin Duraj (Poland), Scott Andrew Fitzsimmons (United Kingdom), Stavros Georgalas (Czech Republic), Marcel Göertz (Netherlands), Markus Kämmerer (Germany), Udo Laschet (Germany), Krisztian Pifko (Hungary), Serge Poplemon (Belgium)

Naša inicijativa za zvaničnu registraciju u Evropskom Komitetu.

Podržite EFVI sa Vašim potpisom

Molimo Vas da kliknete ovaj zeleni pravougaonik da bi nastavili ka onlajn sistemu za prikupljanje potpisa.
Molimo Vas proverite da ste uneli tačne podatke jer nema prostora za grešku s obzirom da se nepravilni potpisi ne mogu ispraviti i biće beznačajni kada se kolekcija potpisa završi.

Onlajn sistemu za prikupljanje potpisa i hostovanje su ljubazno omogućeni od strane Evropskog Komiteta.

Privacy statement, Data protection, Certificate of conformity

Naš manifest

Mi, korisnici elektronskih cigareta Evrope i njihove pristalice, zahtevamo da se elektronske cigarete i proizvodi u vezi sa njima, bez obzira na nikotinski sadržaj, pravno klasifikuju kao rekreacioni / hobi proizvodi, jednom i za uvek, i striktno ne kao medicinski, duvanski ili bilo kakav proizvod koji bi građanima ograničio ili onemogućio korišćenje elektronskih cigareta i proizvoda u vezi sa njima.

Potencijalni rezultat klasifikacije elektronskih cigareta i proizvoda u vezi sa njima, kao nešto što nije rekreacioni / hobi proizvod, efektivno bi izbacio sa tržišta manje firme iz oblasti elektronskih cigareta i dao ovaj prozvod u ruke industriji, koja nije zainteresovana za održavanje trenutnog nivoa kvaliteta i široke mogućnosti izbora već je usmerena protiv interesa korisnika elektronskih cigareta i opreme.

Korisnici elektronskih cigareta i opreme, načinili su odgovornu, ličnu odluku, kao odrasle osobe i opredelili se za ovu mladu ali veoma efektivnu alternativu koja im je omogućila da ostave ili smanje smrtonosnu naviku, pušenje, koje odnosi stotine hiljada života, svake godine, širom Evrope. Činjenica da elektronske cigarete ne predstavljaju opasnost za životnu okolinu onoga ko ih koristi, čini ovaj hobi našom privatnom stvari, nezanimljivom za javnost, pa se s toga bilo kakav pokušaj u smeru regulacije elektronskih cigareta i proizvoda u vezi sa njima, tumači kao ozbiljan prekršaj protiv naših ličnih prava i privatnosti. Pitanje elektronskih cigareta bitno je isključivo za njihove korisnike, njihovu najbližu životnu sredinu, proizvođače i prodavce, i nijedna druga strana ne bi trebala da bude zainteresovana, zbog čega su skorašnji pokušaji za regulacijom i ceo preozbiljan pristup prema elektronskim cigaretama besmisleni.

Svako ko zaista poznaje ove uređaje, njihovu efektivnost i pozitivni uticaj na kvalitet života, za njihove korisnike, već godinama unazad, ne moće naći dobronamerni razlog koji opravdava klasifikaciju ovih proizvoda kao medicinkih ili duvanskih proizvoda. Posebno, zbog toga što su ostali proizvodi sa dobro poznatim i dokazanim štetnim posledicama i dalje u javnoj slobodnoj prodaji.

Sa druge strane, razumemo da na duge staze, ovo predstavlja ozbiljnu pretnju na priliv novca u državne kase i pretnju za profit industrijskih grupa koje su u vezi sa zdravljem stanovništva. Razumemo i zaista, nije nas briga! O čemu mi brinemo je naša slobodna volja, sloboda izbora, i realna zaštita našeg zdravlja i zdravlja drugih ljudi u našem životnom okruženju.

Zbog toga, molimo poštovano članstvo Evropske Komisije da oformi svoj stav uzimajući u obzir sve gore navedeno, što se tiče klasifikacije elektronskih cigareta i proizvoda sa njima u vezi, i da predloži zakonodavne propise u skladu sa tim, da položi temelje slobodne i neograničene upotrebe elektronskih cigareta za Evropu, i to podržavajući sledeće uslove:

Naš manifest ukratko

Korišćenje elektronskih cigareta i opreme treba da ostane slobodno kao što je bilo i proteklih godina. Ne uvodite restrikcije i regulative na korišćenje i distribuciju elektronskih cigareta, patrona i tečnosti za dopunu u Evropskoj Uniji.

Želite da pomognete?

Širite priču

Potrebno je da proširimo našu publiku pa je širenje priče, šerovanje internet sajta i praćenje na socijalnim mrežama, velika pomoć.

Bedževi! Možete pokazati Vašu podršku i širiti priču korišćenjem naših bedževa na Vašem blogu ili internet stranici. Kliknite na željenu sliku da bi preuzeli internet kod. Alternativno, kod možete preuzeti sami jednostavnim „download“-om i postaviti ga sami.Copy i Paste internet kod odavde:
Da li Vam treba u različitim veličinama? Možete „download“-ovati bedževe ili logo u SVG-u.

Pomozite nam da širimo priču

Pošaljite nam internet adresu Vaše omiljene „online“ prodavnice elektronskih cigareta i blogova da bi mogli da ih kontaktiramo da se pridruže akciji kada počne prikupljanje potpisa.

Translations

Dear vapers, dear friends,

The official signature collection period for EFVI is now over. We've collected slightly more than 181.000 signatures, which is a lot, but it's below the threshold of one million, thus rendering us ineligible to meet the EC and the EP to present our case.

We'd like to thank everyone who supported our cause especially those who helped to organize and manage the signature collection and campaigning all over Europe. During the next few weeks we'll get our ducks in row and find out how to proceed forward.

The year 2015 will be crucial as the TPD is being implemented on national levels, with signs of member states already trying to twist and abuse the way too vague wording of the directive. What you can do:

Thank you all for participating!

Sincerely,

The EFVI Team