En opfordring til handling: Red e-damp!

Hold fast i vores borgerrettigheder!

Selvom resultatet af trepartsmødet mellem Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Ministerrådet, der blev afsluttet den 16. december, reddede elektroniske cigaretter/e-damp fra nogle af de direkte trusler, så indeholder forslaget stadig alt for mange smuthuller og dårligt udarbejdede konklusioner, som kan (og med stor sandsynligvis vil) bringe fremtiden for e-damp i fare på nationalt plan såvel som på europæisk plan.

Om noget, så har de besværlige forlig i det forgangne år med al tydelighed vist, at spørgsmålet om elektroniske cigaretter/e-damp er lige så vigtig som selve tobaksprodukterne, og derfor er en løsning af e-cigaretter indenfor TPD langt fra tilstrækkelig. Vi vil fortsætte med at kæmpe, indtil elektroniske cigaretter/e-damp omsider skal drøftes på det niveau som det fortjener, og indtil en forordning er tilvejebragt, der afviser frygt der bunder i uvidenhed og en forordning som ikke prøver at omgå de videnskabelige beviser eller de reelle behov hos de mennesker, der bruger elektroniske cigaretter/e-damp.

Vores mål er at videreformidle de manges mening – dem der allerede damper, dem der overvejer at begynde at dampe, dem der har et nærtstående familiemedlem der damper eller dem der ganske enkelt respekterer privatlivet og de personlige rettigheder.

E-dampere har taget en voksen, ansvarlig og privat beslutning da de valgte dette nye men meget effektive alternativ, der gjorde det muligt for dem at opgive eller formindske en dødelig vane der kræver hundredetusinde EU-borgeres liv hvert år. Det faktum, at e-damp ikke er til fare for nogen som helst i nærheden, gør denne "hobby” til en privat sag der ikke burde have offentlig bevågenhed eller interesse, og derfor vil ethvert skridt hen imod overregulering af e-damp/e-cigaretter og relaterede produkter blive tolket som et alvorligt brud på vores personlige rettigheder og privatlivets fred.

Hvis EU-parlamentet vil involvere sig i e-cigaretter/e-damp, så vil det mest rationelle valg være at støtte og promovere og ikke at begrænse.

Beskeden er derfor simpel og klar: Hænderne væk fra e-damp i Den Europæiske Union. Læs mere om det i vores manifest.

Vores valgte “våben” er “De Europæiske Borgeres Initiativ”, en mekanisme tilvejebragt af EU, der tillader de berørte borgere at udtrykke deres enkle mening til hvordan de mener EU-parlamentet skal behandle særlige emner, i dette tilfælde: E-damp.

Omkring EFVI

Hvad er EFVI?

En mulighed for e-dampere til at kontakte beslutningstagerne i Europa direkte, så de ikke længere kan bestemme sig for at ignorere vores mening. Vi skal have indsamlet én million underskifter inden den 25. november 2014, og opnå minimumskvoten i mindst syv medlemslande.

Hvad er EFVI ikke?

EFVI er ikke "bare" endnu en underskriftsindsamling. EFVI giver os mulighed for at deltage direkte i udviklingen af EU's politik ang. e-damp/e-cigaretter.

Hvorfor er EFVI vigtig?

Når underskrifterne én gang er indhentet med succes, vil vi have mulighed for at mødes med repræsentanter for Kommissionen og for at præsentere vores initiativ ved en offentlig høring i Europaparlamentet.

Medlemmer af borgernes komité:

Patryk Bełzak (Polen), Kinga Bilau (Ungarn), Monika Calvetti-Fürst (Østrig), Leo Compas (Holland), Ditta Ditewig (Holland), John Miles Dolphin (Storbrittanien), Marcin Duraj (Polen), Scott Andrew Fitzsimmons (Storbrittanien), Stavros Georgalas (Tjekkiet), Marcel Göertz (Holland), Markus Kämmerer (Tyskland), Udo Laschet (Tyskland), Krisztian Pifko (Ungarn), Serge Poplemon (Belgien)

Link til vores initiativ på det Officielle Register hos Europa-Kommissionen.

Støt EFVI med din underskrift

Klik venligst på det grønne rektangel for at fortsætte til det online underskriftsindsamlingssystem.
Vær venligst helt sikker på at du indtaster gyldige informationer, da der ikke er plads til fejl og ugyldige underskrifter ikke kan blive rettet/slettet, og vil derfor være ugyldige når underskriftsindsamlingen afsluttes.

Det online underskriftsindsamlingssystem er venligst stillet til rådighed af Europa-Kommissionen.

Databeskyttelseserklæring, Databeskyttelse, Overensstemmelsesattest

Vores manifest

Vi, damperne i Europe og e-dampens støtter, forlanger at elektroniske cigaretter/e-damp og de relaterede produkter, uanset indhold af nikotin, skal klassificeres som en almindelig forbrugsvare/nydelsesmiddel via lovgivningen, én gang for alle, og ikke strengt klassificeret som enten medicinal-, tobaks- eller nogen som helst anden form for produkt, der vil begrænse eller forhindre e-dampernes adgang til og brugen af e-cigaretter/e-damp og de relaterede produkter.

Det mulige resultat af en klassificering af e-cigaretter og relaterede produkter som alt andet end generelle forbrugsvarer/nydelsesmidler, vil effektivt forhindre små virksomheder i at få adgang til markedet, ved at overlade fremtiden for e-damp direkte i hænderne på en industriel gruppe der ganske enkelt ikke er interesseret i bevare det nuværende kvalitetsniveau og store udvalg/udbud, ej heller er gruppen interesseret i at tjene brugerne af e-damp produkter.

Damperne har taget en voksen, ansvarlig og privat beslutning da de valgte dette nye men meget effektive alternativ, der gjorde det muligt for dem at opgive eller formindske en dødelig vane der kræver hundredetusinde EU-borgeres liv hvert år. Det faktum, at e-damp ikke er til fare for nogen som helst i nærheden, gør denne "hobby” til en privat sag der ikke burde have offentlig bevågenhed eller interesse, og derfor vil ethvert skridt hen imod overregulering af e-damp/e-cigaretter og de relaterede produkter blive tolket som et alvorligt brud på vores personlige rettigheder og privatlivets fred. Spørgsmål der omhandler elektroniske cigaretter er udelukkende spændende for damperne, deres nære omgivelser, producenter og leverandører; ingen andre parter bør være bekymrede, og derfor giver omfanget af de nylige forsøg på regulering og hele denne alt for alvorlige tilgang til elektroniske cigaretter, ingen mening overhovedet.

Langt størstedelen af ​​damperne beholder e-dampen som en hobby efter at de med succes er blevet røgfri. Vi vil gerne gøre det meget klart: E-damp er ikke et rygestop-produkt; det er en anordning til rekreative formål, der dog gør det aldeles nemt at stoppe med at ryge tobak og forhindre alvorlig skade på sig selv og sine omgivelser, mens du fortsat kan dampe og gøre dét som reelt ender som en harmløs og sjov aktivitet.

Enhver - der rent faktisk kender disse e-damp produkter, deres effektivitet og deres positive indvirkning på den livskvalitet, som damperne længe har erfaret - kan ikke finde én god grund, der retfærdiggør en klassificering som et lægemiddel eller som en tobaksvare. Især ikke, da andre produkter med kendte og gennemprøvede skadevirkninger fortsat holdes frit tilgængelige for offentligheden.

Vi forstår dog, at i det lange løb kan e-damp evt. være en alvorlig trussel mod regeringernes skatte- og afgiftsindtægter samt overskuddet fra industrikoncerner der er sammenflettet med den offentlige sundhed. Vi forstår det, og vi kunne ikke være mere ligeglade. Hvad vi bestemt ikke er ligeglade med, er vores frie vilje, vores frie valg og den reelle beskyttelse af sundheden for os selv og andre i vores omgivelser.

Derfor beder vi jer, ærede medlemmer af Europa-Kommissionen til at danne jeres egen mening i betragtning af alt det ovenstående med hensyn til klassificering af elektroniske cigaretter og de relaterede produkter, og til at foreslå en lovgivning i overensstemmelse hermed, samt at fastsætte grundlaget for fri og ubegrænset dampning for Europa ved at støtte følgende betingelser:

Tl;dr

E-damp bør fortsat være frit på samme måde som det har været de forgangne år. Anvendelsen og distributionen af elektroniske cigaretter, patroner og refill-væsker i Den Europæiske Union, må ikke begrænses eller reguleres.

Vil du hjælpe?

Spred budskabet

Vi har brug for at udvide vores publikum/målgruppe, så hvis du spreder budskabet, deler denne hjemmeside, og følger os på de sociale netværk – vil det være en stor hjælp.

Badges! Du kan vise din støtte og sprede budskabet ved at sætte en af ​​vores badges på din blog eller på din hjemmeside. Klik på det valgte billede for at få den indlejrede kode. Alternativt kan du blot downloade en og integrere den selv.Kopiér og indsæt indlejrede koder herfra:
Har du brug for forskellige størrelser? Du kan downloade badges eller logoet i SVG-format også.

Hjælp os med at sprede budskabet

Send os web-adressen på dine foretrukne online damp-butikker og blogs, så vi kan kontakte dem og bede den om at tilslutte sig initiativet, når underskriftsindsamling er åben.

Oversæt denne side

Du kan også hjælpe ved at oversætte denne side til dit modersmål og sende os oversættelsen. Du kan downloade basen med engelsk tekst som en Open Document Text-fil eller en PDF-fil.

Translations

Dear vapers, dear friends,

The official signature collection period for EFVI is now over. We've collected slightly more than 181.000 signatures, which is a lot, but it's below the threshold of one million, thus rendering us ineligible to meet the EC and the EP to present our case.

We'd like to thank everyone who supported our cause especially those who helped to organize and manage the signature collection and campaigning all over Europe. During the next few weeks we'll get our ducks in row and find out how to proceed forward.

The year 2015 will be crucial as the TPD is being implemented on national levels, with signs of member states already trying to twist and abuse the way too vague wording of the directive. What you can do:

Thank you all for participating!

Sincerely,

The EFVI Team