Vi måste agera: Rädda el-cigaretten!

Kämpa för våra rättigheter!

Den 26e februari 2014 röstade Europaparlamentet igenom det nya tobaksdirektivet. Denna kontroversiella, förhastade, och oacceptabla lagstiftning född av okunskap hotar framtiden för el-cigaretten på nationell så väl som på EU-nivå. Den riskerar hälsan för miljoner europeiska medborgare.

Listan över problem med denna nya lagstiftning är lång: Vårt mål är att föra talan för de som redan använder elektroniska cigaretter, planerat att börja använda elektroniska cigaretter, eller som har en nära anhörig som använder sig av elektroniska cigaretter, eller någon som helst enkelt respekterar värdet av den privata sfären och personliga rättigheter. Vi kommer att fortsätta kämpa tills debatten om elektroniska cigaretter förs på den nivå som den förtjänar, och till dess en förordning är på plats som säger nej till rädsla rotad i okunnighet, som inte kringgå vetenskapliga bevis och inte åsidosätter de verkliga behoven hos de människor som använder elektroniska cigaretter.

Användare av elektroniska cigaretter har tagit ett vuxet, ansvarsfullt och privat beslut när de valde detta nya, men mycket effektiva alternativ, som möjliggjort för dem att lämna eller minska ner på den dödliga tobaksrökningen som tar hundratusentals Eu-medborgares liv varje år. Det är ett faktum att elektroniska cigaretter inte utgör någon fara för andra, jämfört med passiv rökning. Brukande av elektroniska cigaretter påverkar enbart användaren, vilket gör bruket av dessa till en privatsak. Därav ser vi detta försök till reglering av elektroniska cigaretter och tillhörande produkter som ett allvarligt angrepp på våra personliga fri och rättigheter, och på vår personliga integritet och vår rätt att göra ett eget val.

Budskapet är enkelt och tydligt: Rör inte e-cigaretten i EU. Läs mer om det i vårt manifest.

Vårt vapen är det europeiska medborgarinitiativet, en möjlighet som EU tillhandahåller sina engagerade medborgare för att uttrycka sin gemensamma åsikt om hur Europaparlamentet bör närma sig vissa ämnen, i det här fallet: Elektroniska cigaretter.

Om EFVI

Vad är EFVI?

En möjlighet för oss användare av elektroniska cigaretter att få vår röst hörd av beslutsfattarna i Europaparlamentet på ett sånt sätt att dom inte kan ignorera vår åsikt längre. Vi behöver samla in en miljon underskrifter före den 25 november 2014, och nå en fastställd minimikvot i minst sju av EU:s medlemsstater.

Vad EFVI inte är

EFVI är inte ytterligare en av alla namninsamlingar. Det här ger oss möjlighet att påverka utvecklingen av EU:s politik när det gäller elektroniska cigaretter.

Varför är EFVI viktigt?

När vi har lyckats med vårt mål, kommer vi få möjlighet att träffa Europakommissionens företrädare för att presentera vårt initiativ vid en offentlig utfrågning i Europaparlamentet.

Medlemmar i medborgarkommittén:

Patryk Bełzak (Poland), Kinga Bilau (Hungary), Monika Calvetti-Fürst (Austria), Leo Compas (Netherlands), Ditta Ditewig (Netherlands), John Miles Dolphin (United Kingdom), Marcin Duraj (Poland), Scott Andrew Fitzsimmons (United Kingdom), Stavros Georgalas (Czech Republic), Marcel Göertz (Netherlands), Markus Kämmerer (Germany), Udo Laschet (Germany), Krisztian Pifko (Hungary), Serge Poplemon (Belgium)

Our initiative at the Official register of the European Commission.

Stöd EFVI med Din underskrift!

Please click this green rectangle to proceed
to the online collection system.

Det är viktigt att anger dina uppgifter korrekt, då dess kontrolleras mot EU:s folkbokföringsregister för verifiering. Fyller du i felaktiga uppgifter kommer din underskrift automatiskt att räknas bort och vi förlorar en viktig röst för e-cigarettens framtid!

Den här möjligheten att göra din röst hörd tillhandahålls och drivs av Eu.

Privacy statement, Data protection, Certificate of conformity

Vårt manifest

Vi, användare av e-cigaretter i Europa och andra som stödjer vår sak, kräver att e-cigaretter och deras kringprodukter, tillbehör och E-juice oavsett nikotinstyrka, ska klassas som en rekreationsprodukt. Det ska vara allmänt tillgängligt, och skyddas av lagstiftning. Dessa ska inte under några omständigheter klassificeras som vare sig läkemedel eller tobak, eller någon annan klassificering som på något sätt hämmar brukarnas tillgång eller användande av e-cigaretter, tillbehör och e-juice.

Att klassificera elektroniska cigaretter (och dess tillbehör som dom beskrivits i första stycket) som något annat än en ren rekreationsprodukt skulle med omedelbar verkan stänga ute alla småföretagare i E-cigarettbranschen från marknaden. I stället skulle denna handel hamna hos antingen tobaksjättarna, eller hos läkemedelsföretagen. Ingen av dessa branscher har något intresse av fortsätta utveckla e-cigaretter som produkt, eller upprätthålla kvalitén på produkterna och bibehålla det stora utbud vi har idag. De har inget intresse eller ambition att svara upp mot dom krav vi som konsumenter ställer på dagens och framtidens e-cigaretter.

Användarna av e-cigaretter har tagit ett eget, vuxet och ansvarsfullt beslut när dom valt detta, visserligen nya, men väldigt effektiva sätt att sluta eller kraftigt minska sin rökning. Tobaksrökningen kräver hundratusentals EU-medborgares liv årligen. Användandet av e-cigaretter påverkar inte någon annan än brukaren. Det innebär att detta är ett individuellt val och inte en fråga för samhället. Det gör att varje försök att reglera rätten att använda e-cigaretter är ett angrepp på våra rättigheter som EU-medborgare och en inskränkning av den personliga integriteten,

E-cigaretter är endast av intresse för användaren själv, samt tillverkare och återförsäljare av produkterna. Den här frågan angår och påverkar enbart dom som just nämnts, ingen annan. Ur det perspektivet framstår den hetsjakt som bedrivs och hotet om dom regleringar som kan komma, fullständigt orimliga.

Tl;dr

Användandet av e-cigaretter skall förbli fritt inom EU. Inga begränsningar eller regleringar skall göras gällande användande, eller distribution och tillverkning av e-cigaretter, dess kringprodukter, tillbehör eller e-juicer..

Want to help?

Spread the word

We need to expand our audience, so spreading the word, sharing this website, following us on the social networks is a big help.

Badges! You can show your support and spread the word by using one of our badges on your blog or website. Click the chosen image to obtain its embed code. Alternatively you can simply download one and embed it yourself.Copy and paste the embed code from here:
Do you need different sizes? You can download the badges or the logo in SVG format too.

Help us spreading the word

Send us the web address of your favourite online vaper shops and blogs so we can contact them to join the cause once signature collection is open.

Translate this site

You can also help by translating this page into your native language and sending us the translation. You can download the base English content as an Open Document Text or a PDF file.

Translations

Dear vapers, dear friends,

The official signature collection period for EFVI is now over. We've collected slightly more than 181.000 signatures, which is a lot, but it's below the threshold of one million, thus rendering us ineligible to meet the EC and the EP to present our case.

We'd like to thank everyone who supported our cause especially those who helped to organize and manage the signature collection and campaigning all over Europe. During the next few weeks we'll get our ducks in row and find out how to proceed forward.

The year 2015 will be crucial as the TPD is being implemented on national levels, with signs of member states already trying to twist and abuse the way too vague wording of the directive. What you can do:

Thank you all for participating!

Sincerely,

The EFVI Team