Wezwanie do działania: chrońmy e-palenie!

Korzystajmy z naszych praw obywatelskich!

Chociaż wynik rozmów trójstronnych między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą Ministrów, zawartych w dniu 16 grudnia chronią elektroniczne papierosy od niektórych bezpośrednich zagrożeń, nadal zawiera zbyt wiele luk i słabo opracowane wnioski, które mogą (i prawdopodobnie będą) zagrażać przyszłości e-palenia zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie europejskim.

Okazuje się, że kłopotliwe próby działań pojednawczych w ciągu ostatniego roku, wyraźnie pokazują, że kwestia elektronicznych papierosów jest tak ważna jak regulacja produktów tytoniowych, jednak rozwiązanie kwestii regulacji e-papierosów na marginesie dyrektywy tytoniowej (TPD) jest dalekie od bycia rozwiązaniem satysfakcjonującym. My będziemy walczyć do momentu, gdy papierosy elektroniczne będą omawiane na szczeblu, na jaki zasługują i do momentu gdy powstanie rozporządzenie które nie będzie budziło obaw wywodzących się z niewiedzy, a nie obchodzące i przeinaczające dowody naukowe oraz rzeczywiste potrzeby osób korzystających z elektronicznych papierosów.

Naszym celem jest wyrażenie woli wielu, którzy już wapują, planują wapować, mają ukochaną osobę, która wapuje lub kogoś, kto po prostu szanuje wartość sfery prywatnej i praw osobistych.

Waperzy podjęli dojrzałą, odpowiedzialną i prywatną decyzję, gdy wybrali tą młodą, ale bardzo skuteczną alternatywę, która dała im możliwość porzucenia lub ograniczenia śmiertelnego nałogu, który każdego roku odbiera życie setkom tysięcy obywateli Unii Europejskiej. Fakt, że wapowanie jest nieszkodliwe dla otoczenia, powoduje, że to hobby jest sprawą prywatną i nie leży w interesie publicznym, w związku z tym każdy rodzaj próby regulacji elektronicznych papierosów i produktów pochodnych jest interpretowany, jako poważne naruszenie naszych praw osobistych i sfery prywatnej.

Jeśli Parlament Europejski zamierza angażować się w sprawy wapowania, racjonalnym wyborem byłoby wspieranie i promowanie a nie ograniczenie.

Przesłanie jest proste i jasne: ręce precz od wolnego wapowania w Unii Europejskiej. Czytaj więcej na ten temat w naszym manifeście.

Naszą bronią jest Europejska Inicjatywa Obywatelska, mechanizm dostarczony przez UE, który pozwala zainteresowanym obywatelom do wyrażania swoich opinii na temat jak Parlament Europejski powinien podejść do niektórych spraw, w tym przypadku: wapowania.

O EFVI

Czym jest EFVI?

Szansą dla e-palaczy aby bezpośrednio dotrzeć do decydentów z Europy, aby nie mogli więcej ignorować naszych opinii. Musimy zebrać milion podpisów przed 25 listopada 2014 r. i osiągnąć minimalną ilość podpisów w siedmiu państwach członkowskich.

Czym EFVI nie jest?

EFVI nie jest kolejną petycją do podpisania. EFVI pozwala nam na bezpośrednie uczestniczenie w tworzeniu polityki UE w zakresie elektronicznych papierosów.

Dlaczego EFVI jest ważne?

Po pomyślnym zakończeniu inicjatywy, będziemy mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Komisji osobiście i przedstawić naszą inicjatywę na publicznym wysłuchaniu w Parlamencie Europejskim.

Członkowie komitetu obywatelskiego:

Patryk Bełzak (Poland), Kinga Bilau (Hungary), Monika Calvetti-Fürst (Austria), Leo Compas (Netherlands), Ditta Ditewig (Netherlands), John Miles Dolphin (United Kingdom), Marcin Duraj (Poland), Scott Andrew Fitzsimmons (United Kingdom), Stavros Georgalas (Czech Republic), Marcel Göertz (Netherlands), Markus Kämmerer (Germany), Udo Laschet (Germany), Krisztian Pifko (Hungary), Serge Poplemon (Belgium)

Nasza inicjatywa w oficjalnym rejestrze Komisji Europejskiej.

Wesprzyj EFVI składając podpis

Kliknij zielony prostokąt, aby przejść do
systemu zbierania podpisów online.

Proszę upewnij się że wpiszesz poprawne informacje ponieważ nie ma tu miejsca na błędy, a nieważnych podpisów nie można poprawić i będą unieważnione, gdy zbieranie podpisów się zakończy.

Systemu zbierania podpisów i jego hosting został udostępniony dzięki uprzejmości Komisji Europejskiej.

Zobacz oświadczenie o ochronie danych osobowych, Ochrona danych, Zobacz certyfikat zgodności

Nasz manifest

My, waperzy Europy i zwolennicy tej sprawy, żądamy, aby elektroniczne papierosy i powiązane z nimi produkty, niezależnie od ich zawartości nikotyny, zostały klasyfikowane, jako produkty rekreacyjne ogólnego przeznaczenia - za pomocą prawa, raz i na zawsze, i absolutnie nie jako leki, wyroby tytoniowe lub każdy inny rodzaj produktów, które ograniczą lub osłabią waperom dostęp do korzystania z elektronicznych papierosów i produktów powiązanych.

Potencjalny wynik klasyfikacji elektronicznych papierosów i produktów pochodnych, jako innych niż produkty rekreacyjne ogólnego przeznaczenia, skutecznie wyrzuci małe firmy zajmujące się e-papierosami poza rynek, przez przekazanie przyszłości wapowania w ręce grupy przemysłowej, która po prostu nie jest zainteresowana w utrzymaniu poziomów jakości i szerokiego wachlarzu wyboru, a jest dokładnie anty-zainteresowana zaspokajaniem potrzeb użytkowników urządzeń do wapowania.

Waperzy podjęli dojrzałą, odpowiedzialną i prywatną decyzję, gdy wybrali tą młodą, ale bardzo skuteczną alternatywę, która dała im możliwość porzucenia lub ograniczenia śmiertelnego nałogu, który każdego roku odbiera życie setkom tysięcy obywateli Unii Europejskiej. Fakt, że wapowanie jest nieszkodliwe dla otoczenia, powoduje, że to hobby jest sprawą prywatną i nie leży w interesie publicznym, w związku z tym każdy rodzaj próby regulacji elektronicznych papierosów i produktów pochodnych jest interpretowany, jako poważne naruszenie naszych praw osobistych i sfery prywatnej. Kwestia elektronicznych papierosów jest sprawą wyłącznie waperów, ich bliskiego środowiska, producentów i sprzedawców, żadne inne strony nie powinny być zainteresowane, gdyż niedawne próby regulacji i całego zbyt poważnego podejścia do elektronicznych papierosów w ogóle nie mają sensu.

Zdecydowana większość waperów traktuje wapowanie jako hobby po udanym rzuceniu palenia. Chcielibyśmy, wyrazić to bardzo jasno: to nie jest urządzenie do rzucania palenia, jest to urządzenie stworzone w celach rekreacyjnych, które sprawia, że ​​zupełnie łatwo jest rzucić palenie i przestać poważnie ranić siebie i otoczenie, a robiąc to, w rzeczywistości kończy się na nieszkodliwej i zabawnej działalności.

Każdy, kto rzeczywiście zna te urządzenia, ich skuteczność i ich pozytywny wpływ na jakość życia, waperzy przeżywający to od lat, kierując się dobrą wolą, nie mogą znaleźć powodu, uzasadniającego zakwalifikowania ich jako produktu leczniczego lub tytoniowego. Szczególnie, gdy inne dobrze znane i sprawdzone produkty o udowodnionym szkodliwym wpływie na zdrowie, są powszechnie dostępne dla publiczności.

Rozumiemy jednak, że w dłuższej perspektywie wiąże się to z poważnym zagrożeniem dla rządowych dochodów własnych i zysków grup przemysłowych związanych z grupami zdrowia publicznego. Rozumiemy to i nic nas to nie obchodzi. To, na czym nam zależy, to nasza wolna wola, wolność wyboru, oraz realna ochrona zdrowia własnego i innych w naszym otoczeniu.

Dlatego prosimy szanownych członków Komisji Europejskiej, aby wyrobili sobie opinię, biorąc pod uwagę wszystko powyżej, w odniesieniu do klasyfikowania papierosów elektronicznych i związanych z nimi wyrobów, oraz aby zaproponowali odpowiednie prawodawstwo, aby ustanowić podstawy wolnego i nieograniczonego wapowania dla Europy, wspierając następujące warunki:

W skrócie

Wapowanie powinno pozostać wolne, jak to miało miejsce w ciągu ostatnich lat. Nie ograniczajcie lub regulujcie stosowania i dystrybucji elektronicznych papierosów oraz płynów do napełniania wkładów w Unii Europejskiej.

Chcesz pomóc?

Rozpowszechniaj

Musimy rozszerzyć naszą publiczność, więc rozpowszechnianie informacji, udostępnianie tej strony, śledzenie nas na portalach społecznościowych jest dużą pomocą.

Odznaki! Możesz pokazać swoje poparcie i rozpowszechniać je za pomocą jednej z naszych odznak na swoim blogu lub stronie. Kliknij na wybrane zdjęcie, aby uzyskać jego kod HTML. Alternatywnie można po prostu pobrać znak i osadzić go samodzielnie.Skopiuj i wklej kod HTML stąd:
Czy potrzebujesz inne rozmiary? Możesz też pobrać odznaczenia lub logo w formacie SVG.

Pomóż nam rozpowszechniać informacje

Wyślij nam adres internetowy ulubionych sklepów internetowych i blogów, abyśmy mogli skontaktować się z nimi, aby przyłączyli się do sprawy, gdy zbieranie podpisów będzie otwarte.

Przetłumacz tę stronę

Możesz również pomóc tłumacząc tę stronę do swojego języka ojczystego i wysyłając nam tłumaczenie. Możesz pobrać zawartość strony po angielsku w formacie Open Document Text lub pliku PDF file.

Translations

Dear vapers, dear friends,

The official signature collection period for EFVI is now over. We've collected slightly more than 181.000 signatures, which is a lot, but it's below the threshold of one million, thus rendering us ineligible to meet the EC and the EP to present our case.

We'd like to thank everyone who supported our cause especially those who helped to organize and manage the signature collection and campaigning all over Europe. During the next few weeks we'll get our ducks in row and find out how to proceed forward.

The year 2015 will be crucial as the TPD is being implemented on national levels, with signs of member states already trying to twist and abuse the way too vague wording of the directive. What you can do:

Thank you all for participating!

Sincerely,

The EFVI Team