Üleskutse: päästa veipimine!

Võitle meie kodanikuõiguste eest!

Kuigi 16. detsembril Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu vahel lõppenud läbirääkimiste tulemusena päästeti e-sigaretid mõnest otsesest ohust, sisaldavad vastu võetud otsused liiga palju ebatäpsusi ja põhjalikumalt selgitamata järeldusi, mis võivad ohustada (ja tõenäoliselt ka ohustavad) veipimise tulevikku nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil.

Viimase aasta kohmakad lepitamiskatsed näitavad selgelt, et e-sigarettidega seonduv on sama oluline kui tubakatoodete valdkond, seega ei ole e-sigarettide teema põgus käsitlemine tubakatoodete direktiivis kaugeltki piisav. Me võitleme edasi, kuni e-sigarettide teemat arutatakse lõpuks tasemel, mida see väärt on, ja kuni võetakse vastu määrus, mis lükkab ümber teadmatusest tulenevad hirmud, ja mis ei eira teaduslikke tõendeid ega veipijate tegelikke vajadusi.

Meie eesmärk on väljendada paljude nende inimeste arvamust, kes juba veibivad, planeerivad veipima hakata, on armastanud veipijat, või kes lihtsalt austavad eraelu ja isikuõigusi.

Veipijad on teinud teadliku, vastutustundliku ja isikliku otsuse, valides selle uudse, kuid väga tõhusa alternatiivi. See on neil võimaldanud loobuda surmavast harjumusest, mis nõuab igal aastal sadade tuhandete ELi kodanike elu (või selle mõju oma elus vähendada). Fakt, et veipimine ei kahjusta veipija läheduses olevate inimeste tervist, teeb sellest hobist isikliku, mitte avaliku huvi, ning seega saab igasuguseid katseid reguleerida e-sigarettide ja nendega seotud toodete kasutamist tõlgendada kui meie isikuõiguste ja eraelu rasket rikkumist.

Kui Euroopa Parlament kavatseb sekkuda veipimisse, oleks ratsionaalne veipimist toetada ja edendada, mitte seda piirata.

Sõnum on lihtne ja selge: käed eemale vabast veipimisest Euroopa Liidus. Rohkem infot leiad meie manifestist.

Veame oma võitlust Euroopa kodanikualgatuse abi. Tegemist on ELi loodud mehhanismiga, mis võimaldab muret tundvatel kodanikel väljendada oma ühtset arvamust selle kohta, kuidas Euroopa Parlament peaks lähenema teatud teemadele, praegusel juhul veipimisele.

EFVI

Mis on EFVI?

Veipijate võimalus pöörduda otse Euroopa otsustajate poole, et nad ei saaks enam meie arvamust ignoreerida. Peame enne 25. novembrit 2014 koguma vähemalt miljon allkirja ning saavutama seitsmes liikmesriigis miinimumkvoodi.

EFVI ei ole...

...lihtsalt üks järjekordne petitisioon. See võimaldab meil otseselt osaleda ELi e-sigarette puudutavate poliitikate väljatöötamisel.

Miks on EFVi oluline?

Kui meie töö on edukas, on meil võimalus kohtuda komisjoni esindajatega isiklikult ja esitleda neile enda algatust avalikul istungil Euroopa Parlamendis.

Kodanike komitee liikmed:

Patryk Bełzak (Poola), Kinga Bilau (Ungari), Monika Calvetti-Fürst (Austria), Leo Compas (Holland), Ditta Ditewig (Holland), John Miles Dolphin (Ühendkuningriik), Marcin Duraj (Poola), Scott Andrew Fitzsimmons (Ühendkuningriik), Stavros Georgalas (Tšehhi Vabariik), Marcel Göertz (Holland), Markus Kämmerer (Saksamaa), Udo Laschet (Saksamaa), Krisztian Pifko (Ungari), Serge Poplemon (Belgium)

Meie algatus Euroopa Komisjoni ametlikus registris.

Toeta EFVI algatust oma allkirjaga

Rohelisele ristkülikule klõpsates saad jätkata
veebipõhise allkirjade kogumise süsteemi kasutamist.

Veendu, et sisestad süsteemi kehtivad andmed, kuna kehtetuid allkirju parandada ei saa ja need tühistatakse kampaania lõppedes.

Veebipõhise allkirjade kogumise süsteemi ja selle tarkvaramajutuse on taganud Euroopa Komisjon.

Vaata isikuandmete kaitse põhimõtteid, Isikuandmete kaitse, Vaata vastavustõendit

Meie manifest

Meie, Euroopa veipijad ja veipimise toetajad, nõuame, et e-sigaretid ja nendega seotud tooted oleksid oma nikotiinisisaldusest olenemata klassifitseeritud õigusaktides lõplikult kui üldotstarbelised vabaajatooted ja mitte kui meditsiini-, tubaka- või mistahes muud tooted, mis võiksid piirata või halvendada veipijate ligipääsu e-sigarettidele ja nendega seotud toodetele ning veipimisele.

E-sigarettide ja nendega seotud toodete klassifitseerimine muuks kui üldotstarbelisteks vabaajatoodeteks sulgeks tõenäoliselt turu e-sigarettidega seotud väikeettevõtetele, tehes veipimise tuleviku eest vastutavaks tööstusgrupi, mis ei ole huvitatud praeguse kvaliteedi ja tootevaliku säilitamisest ning mille huvid oleksid veipijate vajaduste rahuldamisele hoopis vastupidised.

Veipijad tegid selle uudse, kuid väga tõhusa alternatiivi valimisega teadliku, vastutustundliku ja isikliku otsuse, mis on neil võimaldanud loobuda surmavast harjumusest, mis nõuab igal aastal sadade tuhandete ELi kodanike elu (või seda harjumust vähendada). Fakt, et veipimine ei kahjusta veipija läheduses olevate inimeste tervist, teeb selle hobist isikliku, mitte avaliku huvi, ning seega saab igasuguseid katseid reguleerida e-sigarettide ja nendega seotud toodete kasutamist tõlgendada kui meie isikuõiguste ja eraelu rasket rikkumist. E-sigarettidega seonduv pakub huvi vaid veipijatele endile, nende lähiümbrusele, tootjatele ja edasimüüjatele, ning teised ei peaks end tundma sellest puudutatuna. Seetõttu ei ole seda valdkonda reguleerida püüdvate tegude ulatus ja teemale ülemäära tõsine lähenemine kuidagi põhjendatud.

Enamik veipijatest tõmbavad e-sigaretti vaid hobina, kui nad on suitsetamise juba edukalt maha jätnud. Soovime rõhutada: e-sigarett ei ole seade, mis peaks aitama suitsetajal halvast harjumusest vabaneda. See on vabaajatoode, mis teeb suitsetamisest loobumise äärmiselt lihtsaks, mistõttu ei kahjusta suitsetaja enam end ega ümbritsevat keskkonda, vaid tegeleb millegi ohutu ja lõbusaga.

Igaüks, kes teab midagigi neist toodetest, nende tõhususest ja nende positiivsest mõjust elukvaliteedile, mida veipijad on kogenud juba aastaid, ei leia mõistlikku põhjust, mis õigustaks e-sigarettide klassifitseerimist meditsiini- või tubakatoodetena. Eriti seetõttu, et teised tooted, mille kahjulik mõju on tuntud ja tõendatud, on siiani vabalt kättesaadavad.

Me mõistame siiski, et pikas perspektiivis ohustavad e-sigaretid tõsiselt riikide sissetulekut ja rahvatervisega seotud tööstuslike gruppide kasumit. Me saame sellest aru, kuid see ei lähe meile absoluutselt korda. Me hoolime vaid oma vabast tahtest, valikuvabadusest ning oma tervise ja meid ümbritsevate inimeste tõelisest kaitsest.

Seetõttu palume kõike eelnevat arvestades Euroopa Komisjoni auväärsetelt liikmetelt nende arvamust e-sigarettide ja nendega seotud toodete klassifitseerimise kohta ning teha vastavad õigusakte käsitlevad ettepanekud, panna paika vaba ja piiramatu veipimise põhimõtted Euroopas, toetades järgmisi tingimusi:

Lühidalt

E-sigarettide kasutamine peaks jääma vabaks, nagu see on viimaste aastate jooksul olnud. E-sigarettide, padrunite ja täitevedelike kasutamist ja levitamist Euroopa Liidus ei tohiks piirata ega reguleerida.

Soovid aidata?

Levita teavet

Meil on vaja mõttekaaslasi, seega levita teavet, jaga seda veebilehte ja jälgi meid sotsiaalvõrgustikes — see oleks meile suureks abiks.

Märgid! Saad näidata oma toetust ja levitada teavet ka siis, kui kasutad meie märki oma blogis või veebilehel. Märgi koodi saamiseks klõpsa soovitud märgil. Võid märgi ka lihtsalt alla laadida.Kopeeri kood ja kleebi see siia:
Vajad eri suuruses märke? Laadi märgid või logo alla SVG-vormingus.

Aita meil teavet levitada

Saada meile oma e-sigarette müüva lemmikpoe veebiaadress või blogi, et saaksime nendega ühendust võtta. Ehk tahavad ka nemad oma allkirja anda.

Tõlgi see leht

Aitad meid ka siis, kui tõlgid meie veebilehe oma kohalikku keelde ja saadad tõlke meile. Ingliskeelse versiooni saad alla laadida Open Document Texti vormingus või PDF-failina.

Translations

Dear vapers, dear friends,

The official signature collection period for EFVI is now over. We've collected slightly more than 181.000 signatures, which is a lot, but it's below the threshold of one million, thus rendering us ineligible to meet the EC and the EP to present our case.

We'd like to thank everyone who supported our cause especially those who helped to organize and manage the signature collection and campaigning all over Europe. During the next few weeks we'll get our ducks in row and find out how to proceed forward.

The year 2015 will be crucial as the TPD is being implemented on national levels, with signs of member states already trying to twist and abuse the way too vague wording of the directive. What you can do:

Thank you all for participating!

Sincerely,

The EFVI Team